Düzgüsel

Normative Kurallarla, yasalarla ilgili olan, kural, yasa koyan

Yayım tarihi
Felsefe olarak sınıflandırılmış