Direct Effect Theory

Hypodermic Needle / Magic Bullet Theory

Propaganda Theory

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir