iFAMEB Sözlük, sosyal bilimler alanında yer alan terimlerin, teorilerin, modellerin vb. bilgilerin yer aldığı bir sözlüktür. Akademik olarak hazırlanan sözlük sosyal bilimler alanında çalışanlar için referans oluşturması amacıyla hazırlanmaktadır.