iFAMEB Sözlük, alanında etkin çalışmalar yapan akademisyenler ve araştırmacılar tarafından hazırlanmaktadır.